انتخاب گروه مورد نظر برای نمایش اطلاعات

آخرین تاریخ بروزرسانی : 1398 / 5 / 9

تعداد بازدید : 2725
تصویر قطعه نام قطعه/تجهیز گروه مشخصات فنی قطعه نوع نیروگاه نوع واحد سازنده قطعه/تجهیز تعداد نصب شده قطعه/تجهیز سال ساخت قطعه/تجهیز محل نصب در نیروگاه ایمیل کارشناسان ساخت داخل کد کالای قطعه/تجهیز توضیحات
فانوسیمکانیکبخارحرارتی1398بویلر
کارت دسی اسابزار دقیقLE108بخارحرارتیشرکت پردیسان31398کنترلjavad_yazdanpanahi@pgs.usb.ac.ir2بدون توضیح
کارت دسی اسابزار دقیقAH115بخارحرارتیشرکت پردیسان41395کنترلjavad_yazdanpanahi@pgs.usb.ac.ir3بدون توضیح
کارت دسی اسابزار دقیقLC105بخارحرارتیشرکت پردیسان21394کنترلjavad_yazdanpanahi@pgs.usb.ac.ir4
کارت دسی اسابزار دقیقUT129بخارحرارتیشرکت پردیسان41396کنترلjavad_yazdanpanahi@pgs.usb.ac.ir5
کارت دسی اسابزار دقیقAS111بخارحرارتیشرکت پردیسان31393کنترلjavad_yazdanpanahi@pgs.usb.ac.ir6
هدرمکانیکبخارحرارتیشرکت11395ایستگاهjavad_yazdanpanahi@pgs.usb.ac.ir7
بوش پمپ روغنمکانیکبخارحرارتی31396پمپjavad_yazdanpanahi@pgs.usb.ac.ir8
پکینگ نسوزمکانیکبخارحرارتی21394پمپ هاjavad_yazdanpanahi@pgs.usb.ac.ir9
کوپلینگ لقمه ایمکانیکبخارحرارتی11395پمپ هاjavad_yazdanpanahi@pgs.usb.ac.ir10
چکنتمکانیکبخارحرارتی31396پمپ هاjavad_yazdanpanahi@pgs.usb.ac.ir11
منهول کورهمکانیکبخارحرارتی21394والوهاjavad_yazdanpanahi@pgs.usb.ac.ir12
شلنگ فلکسی بلمکانیکبخارحرارتی31396کنترل والوjavad_yazdanpanahi@pgs.usb.ac.ir13
فنر سفتی والومکانیکبخارحرارتی41395سفتی والوjavad_yazdanpanahi@pgs.usb.ac.ir14
بسکتمکانیکبخارحرارتی41396ایر هیترjavad_yazdanpanahi@pgs.usb.ac.ir15
یاتاقانمکانیکفید پمپبخارحرارتی21394فید پمپjavad_yazdanpanahi@pgs.usb.ac.ir16
زانویی سوپر هیترمکانیکبخارحرارتی21392بولرjavad_yazdanpanahi@pgs.usb.ac.ir17
شرود سگمنت ردیف اول توربین با کلمپمکانیک722c163p00(3-4)گازیگازیبرادران همتی - نیرو فتح101392کلیه واحدهاjavad_yazdanpanahi@pgs.usb.ac.ir31
کویل شفت و هاب جعبه دنده بارمکانیک9604B082-1گازیگازی frame 5ب61395کلیه واحدهاjavad_yazdanpanahi@pgs.usb.ac.ir32
لاک پنجه ای ترانزشن پیسمکانیک193B8769P001گازیگازی frame 5نیرو فتح1001397کلیه واحدهاjavad_yazdanpanahi@pgs.usb.ac.ir33
گسکت درب اتاقمکانیک298A988P001گازیگازی frame 5نیرو فتح2001396کلیه واحدهاjavad_yazdanpanahi@pgs.usb.ac.ir34
گسکت انتهای اتاق احتراقمکانیک215A4561G06گازیگازی frame 5نیرو فتح-آتبین ایستا1001395کلیه واحدهاjavad_yazdanpanahi@pgs.usb.ac.ir35
کپه نازل انژکتورمکانیک722C788G01گازیگازی frame 5کاوش صنعت امید فارس - نیرو فتح201395کلیه واحدهاjavad_yazdanpanahi@pgs.usb.ac.ir36
دنده هرز گرد راچتمکانیکگازیگازی frame 5مبنا توس -کاوش صنعت امید11396کلیه واحدهاjavad_yazdanpanahi@pgs.usb.ac.ir37
ممه ای چک ولو انژکتورمکانیکگازیگازی frame 5پیشرو صعت ایده آل1001397کلیه واحدهاjavad_yazdanpanahi@pgs.usb.ac.ir38
چک ولو انژکتورمکانیک235A9848P001گازیگازی frame 5پیشرو صعت ایده آل101396کلیه واحدهاjavad_yazdanpanahi@pgs.usb.ac.ir39
فیلتر هویس و کانال ورودی هوامکانیکگازیگازی frame 5نوین صنعت پرتیکان31397کلیه واحدهاjavad_yazdanpanahi@pgs.usb.ac.ir40
رادیاتور کمکی روغنمکانیکگازیگازی frame 5صبا آفرین101397کلیه واحدهاjavad_yazdanpanahi@pgs.usb.ac.ir41
رادیاتور اصلی آبمکانیکگازیگازی frame 5رادیاتور درخشان جنوب41397کلیه واحدهاjavad_yazdanpanahi@pgs.usb.ac.ir42
فیلتر فشار قوی ،ضعیف و مرلیسبرقگازیگازی frame 5بهران فیلتر - فرسایار -یزد فیلتر10001397کلیه واحدهاjavad_yazdanpanahi@pgs.usb.ac.ir43
پارچه نسوزمکانیکگازیگازی frame 5مهر بدان7001394کلیه واحدهاjavad_yazdanpanahi@pgs.usb.ac.ir44
مکانیکال سیل پمپ آبمکانیکگازیگازی frame 5آبران صنعت101395کلیه واحدهاjavad_yazdanpanahi@pgs.usb.ac.ir45
پشم سنگمکانیکگازیگازی frame 5پشم سنگ آسیا10001395کلیه واحدهاjavad_yazdanpanahi@pgs.usb.ac.ir46
سیل پلیت آب بندی بین دیواره اگزوز و دیفیوزرمکانیکگازیگازی frame 5نیرو فتح31398کلیه واحدهاjavad_yazdanpanahi@pgs.usb.ac.ir47
سیل شانه ای دیافراگم نازل مرحله دوممکانیکگازیگازی frame 5نیرو فتح101398کلیه واحدهاjavad_yazdanpanahi@pgs.usb.ac.ir48
پین قفل پره مرحله 1 توربینمکانیکگازیگازی frame 5نیرو فتح101396کلیه واحدهاjavad_yazdanpanahi@pgs.usb.ac.ir49
پین قفل پره مرحله 2 توربینمکانیکگازیگازی frame 5نیرو فتح61396کلیه واحدهاjavad_yazdanpanahi@pgs.usb.ac.ir50
کلیه یاتاقان ژورنالمکانیکگازیگازی frame 5نوین یاتاقان101397کلیه واحدهاjavad_yazdanpanahi@pgs.usb.ac.ir51
یاتاثان تراستمکانیک226A1087p001گازیگازی frame 5نوین یاتاقان101396کلیه واحدهاjavad_yazdanpanahi@pgs.usb.ac.ir52
شیم یاتاقان تراست با بارمکانیک215A2471P001گازیگازی frame 5نوین یاتاقان31392کلیه واحدهاjavad_yazdanpanahi@pgs.usb.ac.ir53
یاتاقان تراست بی بارمکانیک138C8592G01گازیگازی frame 5نوین یاتاقان31393کلیه واحدهاjavad_yazdanpanahi@pgs.usb.ac.ir54
شیم یاتاقان تراست بی بارمکانیک215A246p001گازیگازی frame 5نوین یاتاقان901392کلیه واحدهاjavad_yazdanpanahi@pgs.usb.ac.ir55
سیل روغن جعبه دنده کمکیمکانیک91-600076P213گازیگازی frame 5نوین یاتاقان21392واحد G13javad_yazdanpanahi@pgs.usb.ac.ir56
سیل روغن جعبه دنده بارمکانیکگازیگازی frame 5نوین یاتاقان11395واحد G13javad_yazdanpanahi@pgs.usb.ac.ir57
سیل روغن دنده سرعتمکانیکگازیگازی frame 5نوین یاتاقان21395واحد G13 وG11javad_yazdanpanahi@pgs.usb.ac.ir58
سیل روغن ژنراتورمکانیکگازیگازی frame 5نوین یاتاقان21395کلیه واحدهاjavad_yazdanpanahi@pgs.usb.ac.ir59
نازل تیپ سوخت پاشمکانیک91600097P0(19-20)گازیگازی frame 5کاوش صنعت امید فارس501394کلیه واحدهاjavad_yazdanpanahi@pgs.usb.ac.ir60
سیلندر بای پاس ولومکانیک261A1921P001گازیگازی frame 5نیرو فتح21395کلیه واحدهاjavad_yazdanpanahi@pgs.usb.ac.ir61
کله قندیمکانیک235A9006P001گازیگازی frame 5نیرو فتح101395کلیه واحدهاjavad_yazdanpanahi@pgs.usb.ac.ir62
نشیمنگاه کله قندی بای پاس ولومکانیک235A8863P001گازیگازی frame 5نیرو فتح101395کلیه واحدهاjavad_yazdanpanahi@pgs.usb.ac.ir63
پین بروسکوپی نازل مرحله 1 و 2مکانیکگازیگازی frame 5نیرو فتح151394کلیه واحدهاjavad_yazdanpanahi@pgs.usb.ac.ir64
پین لوله ای سگمنت مرحله 1 و 2مکانیکگازیگازی frame 5نیرو فتح101396کلیه واحدهاjavad_yazdanpanahi@pgs.usb.ac.ir65
پین قفل سگمنت مرحله 1 و 2مکانیکگازیگازی frame 5نیرو فتح101395کلیه واحدهاjavad_yazdanpanahi@pgs.usb.ac.ir66
نوار آب بندی نازل مرحله 1مکانیک158A3820P002گازیگازی frame 5نیرو فتح31397کلیه واحدهاjavad_yazdanpanahi@pgs.usb.ac.ir67
واشر اسپیرال بین فلنج های اتاق احتراقمکانیک226A1049P008گازیگازی frame 5نیرو فتح201397کلیه واحدهاjavad_yazdanpanahi@pgs.usb.ac.ir68
نازل مرحله 1مکانیک733E470G11گازیگازی frame 5واحد 3 و 621396کلیه واحدهاjavad_yazdanpanahi@pgs.usb.ac.ir69
یاتاقان النگویی جعبه دنده کمکیمکانیک91600076P155گازیگازی frame 5نوین یاتاقان101395کلیه واحدهاjavad_yazdanpanahi@pgs.usb.ac.ir70
یاتاقان نیمه (هالف) جعبه دنده کمکیبرق91600076P150گازیگازی frame 5101397کلیه واحدهاjavad_yazdanpanahi@pgs.usb.ac.ir71
یاتاقان نیمه (هالف) جعبه دنده کمکیمکانیک91600076P151گازیگازی frame 5نوین یاتاقان101397کلیه واحدهاjavad_yazdanpanahi@pgs.usb.ac.ir72
یاتاقان عینکی جعبه دنده کمکی (پمپ اصلی روغن)مکانیک91600076P355گازیگازی frame 5نوین یاتاقان41397کلیه واحدهاjavad_yazdanpanahi@pgs.usb.ac.ir73
پکینگ آب بندی فانوسی لوله برگشت روغنمکانیکگازیگازی frame 5نیرو فتح121395کلیه واحدهاjavad_yazdanpanahi@pgs.usb.ac.ir74
الکترو مونور دو سر شافتبرق11 کیلو وات 900 دورگازیگازی frame 5جمکو31393کلیه واحدهاjavad_yazdanpanahi@pgs.usb.ac.ir75
ترانس TRبرق11kv/400V/500KVAگازیگازی frame 5ایران ترانسفو11392اتاق اگزیلیریjavad_yazdanpanahi@pgs.usb.ac.ir76
الکترو موتور رادیاتور کمکیبرق2/2 کیلو وات 900 دورگازیگازی frame 5موتوژن101395رادیاتور کمکیjavad_yazdanpanahi@pgs.usb.ac.ir77
ترانس AEبرق11Kv/400V/50KVAگازیگازی frame 5ایران ترانسفو11392اتاق اگزیلیریjavad_yazdanpanahi@pgs.usb.ac.ir78
شیپوری فن های اصلیبرقدهانه ورودی 120 سانت و خروجی 70 سانتگازیگازی frame 5توربو ژنراتور61394فن اصلیjavad_yazdanpanahi@pgs.usb.ac.ir79
ترموکوپل شمشیری بلندابزار دقیقگازیگازی frame 5پیشرو صعت ایده آل1001395کلیه واحدهاjavad_yazdanpanahi@pgs.usb.ac.ir80
ترموکوپل شمشیری کوتاهابزار دقیقگازیگازی frame 51001394کلیه واحدها81
ترموکوپل اگزوز تیپ Kابزار دقیق297A559P003گازیگازی frame 5پیشرو صعت ایده آل1001393کلیه واحدهاjavad_yazdanpanahi@pgs.usb.ac.ir82
ترمو کوپل فنریابزار دقیق297A585P001گازیگازی frame 5پیشرو صعت ایده آل1001393کلیه واحدهاjavad_yazdanpanahi@pgs.usb.ac.ir83
ترمو کوپل کمپرسورابزار دقیقگازیگازی frame 5پیشرو صعت ایده آل61395کلیه واحدهاjavad_yazdanpanahi@pgs.usb.ac.ir84
کارت های اسپید ترونیکابزار دقیقگازیگازی frame 5آهار1397کلیه واحدهاjavad_yazdanpanahi@pgs.usb.ac.ir85
ترانس جرقه زنابزار دقیقK9650105Q9گازیگازی frame 5پیشرو صعت ایده آل101394کلیه واحدهاjavad_yazdanpanahi@pgs.usb.ac.ir86
کابل جرقه زنابزار دقیقگازیگازی frame 5501395کلیه واحدهاjavad_yazdanpanahi@pgs.usb.ac.ir87
متعلقات داخلی جرقه زنابزار دقیقگازیگازی frame 5پیشرو صعت ایده آل1001397کلیه واحدهاjavad_yazdanpanahi@pgs.usb.ac.ir88